Związek Sybiraków - Odział Wrocław
Oddział Związku Sybiraków we Wrocławiu

Oddział posiada status organizacji pożytku publicznego.

Zarząd Oddziału
Prezydium:

Eugeniusz Kuszka
- Prezes

Marian Gajda
- Wiceprezes

Roman Janik
- Wiceprezes

Włodzimierz Kowalczyk
- Wiceprezes

Ryszard Janosz
- Sekretarz

Lucyna Zgłobicka-Węcławska
- Z-ca sekretarza

Anna Felicja Kuczewska
- Skarbnik

Zofia Daniszewska
- Rzecznik Prasowy


Członkowie


Jerzy Frydel


Alfons Mikuć


Stanisław Napora

Ryszard Tarnowski

Romualda Wieligda-Czerepak

Komisja Rewizyjna

Kazimierz Żołnierowicz

Aleksander Maciejewicz

Danuta Starostka - Zarzycka

Janusz Wąsowski

Andrzej Łęczycki


Sąd Koleżeński

Jerzy Michalski
- Przewodniczący

Bolesław Cupryś

Ryszard Ćwikliński


Kapelan Sybiraków ks. prałat dr Franciszek Głód
Adres: ul. Kazimierza Wielkiego 61/4
50-077 Wrocław
tel./faks (071) 344-71-48
Biuro czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 15:00
Kościół Sybiracki pw. św. Elżbiety Węgierskiej we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 101
msze święte sybirackie: w każdą ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 16,oo
Teren działania: obejmuje obszar dawnego Woj. Wrocławskiego
Dane: Oddział liczy na dzień 31.12.2013 rok 2.780 członków zgrupowanych w 19 Kołach:
- 5 Kół na terenie miasta Wrocławia, pokrywających się z obszarem Dzielnic
- 12 Kół działających na terenie dawnego Woj. Wrocławskiego
- 2 Koła działajace na terenie dawnego Woj. Wałbrzyskiego (Duszniki, Dzierżoniów)