Związek Sybiraków - Odział Wrocław
APEL do członków Związku Sybiraków

Pomóżmy Sybirakom nie narażając swoich pieniędzy !!!

  Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego zerejstrowaną 20 stycznia 2003 roku przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000029955.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich podatników wypełniających formularz podatkowy PIT (reczne zeznanie podatkowe) o wpisanie dyspozcyji w rubryce: P "Wniosek o przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego" następujących danych:

  • poz. 312 - Związek Sybiraków Oddział we Wrocławiu,
  • poz. 313 - 0000029955,
  • poz. 314 - kwotę w wysokości 1% od przekazanego podatku.

Przykład:

 Przy okazji informujemy, że ofiarodawca nie ponosi żadnych kosztów związanych z przekazaniem pieniędzy, załatwi to Urząd Skarbowy, przekazując deklarowaną sumę na rzecz Związku Sybiraków.

Przekazując nam jeden procent z podatku należnego Urzędowi Skarbowemu - umożliwiasz nam SYBIRAKOM dalsze działanie i przekazywanie naszym współobywatelom informacji o tragedii jaką przeżyliśmy w czasie drugiej wojny światowej i jaką przeżywali nasi ojcowie i praojcowie na przestrzeni wieków.

Wdzięczni za przekazany dar serca na rzecz Związku Sybiraków we Wrocławiu

Zarząd Oddziału
Związku Sybiraków
we Wrocławiu