Związek Sybiraków - Odział Wrocław
Sybiracy na Dolnym Śląsku

 Ofiary stalinowskiego reżimu, zesłańcy i więźniowie, którzy powrócili do Polski po 1946 roku, zostali skazani na dodatkowy, szczególny rodzaj zesłania: milczenia i strachu przed ponowną zsyłką na tereny Związku Radzieckiego.
 Droga do reaktywowania Związku Sybiraków powstałego w 1928 roku była bardzo długa.Na Dolnym Śląsku przybrała formę spotkań zainteresowanych Sybiraków w parafiach odważnych księży, a w 1988 roku odważyła się młoda redaktorka Polskiego Radia we Wrocławiu, pani Urszula Lubecka i na falach eteru Rozgłośni Wrocławskiej zaprosiła Sybiraków na spotkanie, na które licznie przybyli.
17 grudnia 1988 roku zostaje w Warszawie zarejestrowany Związek Sybiraków, a Prezesem zostaje ówczesny senator RP pan Ryszard Reiff. Na Dolnym Śląsku powstaje Dolnośląski Związek Sybiraków z Prezesem panią Zofią Tarkocińską (obecnie: Zofią Helwing), obejmujący wszystkie województwa na terenie Dolnego Śląska.W kwietniu 1989 roku, na wniosek Prezesa Związku, następuje podział Dolnośląskiego Związku Sybiraków na Oddziały Wojewódzkie, zgodnie z ówczesnym podziałem administracyjnym Kraju.
 W roku 1998 wprowadzony zostaje nowy administracyjny podział Kraju, a Oddziały na Dolnym Śląsku powołują Dolnośląską Radę Wojewódzką Związku Sybiraków (kliknij po więcej informacji).