Związek Sybiraków - Odział Wrocław
Dolnośląska Rada Wojewódzka Związku Sybiraków

 Z dniem 1 stycznia 1998 roku został wprowadzony nowy administracyjny podział Kraju, w wyniku którego na Dolnym Śląsku powstało województwo Dolnośląskie, obejmujące swym zasięgiem dawne województwa: Jeleniogórskie, Legnickie, Wałbrzyskie, Wrocławskie i częściowo Poznańskie (np. Góra Śląska).
Delegaci na III Zjazd Związku Sybiraków, który odbywał się w roku 1998 w Jeleniej Górze, powołali Rady Wojewódzkie Związku Sybiraków w każdym województwie nowoutworzonym po reformie administracyjnej Kraju. Znalazło to swój zapis w paragrafie 29-32 Statucie Związku Sybiraków.

  Zadaniem Rady Wojewódzkiej Związku Sybiraków jest:
- reprezentowanie Związku Sybiraków wobec lokalnych władz wojewódzkich
- koordynowanie prac Oddziałów wchodzących w skład Rady
- czuwaniem nad stosowaniem Statutu Związku Sybiraków przez Oddziały i Koła.

  W styczniu 1999 roku została powołana Dolnośląska Rada Wojewódzka Związku Sybiraków z siedzibą we Wrocławiu - dla województwa Dolnośląskiego. Do Dolnośląskiej Rady Wojewódzkiej Związku Sybiraków weszły Oddziały z Góry Śląskiej, Jeleniej Góry, Legnicy, Wałbrzycha i Wrocławia, łącznie około 15 tysięcy Sybiraczek i Sybiraków.

  Na Przewodniczącego Rady wybrano Prezesa Zarządu Oddziału Związku Sybiraków z Wrocławia mgr inż. Jana Fenca.
Na Wiceprzewodniczących Rady wybrano:
- Prezesa Zarządu Oddziału w Jeleniej Górze mgr Bożenę Dudzińską
- Prezesa Zarządu Oddziału w Legnicy Tadeusza Gołackiego.
Na Sekretarza Rady wybrano Prezesa Zarządu Oddziału w Legnicy panią Wandę Puchałę.
Na Zastępcę Sekretarza Rady wybrano Wiceprezesa Zarządu Oddziału w Wałbrzychu panią Jadwigę Pichurską.
Rada odbywa swoje posiedzenia raz w kwartale, każdorazowo w innym Oddziale Związku Sybiraków oraz doraźnie w miarę potrzeb.

  W czasie pierwszej kadencji nastąpiły zmiany w składzie Rady:
- pana Jerzego Listwana w związku z odejściem do wieczności, zastąpiła pani Jadwiga Pichurska
- do Rady dokooptowano pana Tadeusza Gołackiego, nowowybranego Prezesa Oddziału w Legnicy

  W styczniu 2003 r. zakończyła się I kadencja Rady.

  W dniu 11 stycznia 2003, na wyjazdowym posiedzeniu w Jeleniej Górze, wybrano Dolnośląską Radę Wojewódzką Związku Sybiraków na II kadencję tj. na lata 2003 - 2007. W skład Rady wybrano następujące osoby:
- Przewodniczącym Rady został ponownie mgr inż. Jan Fenc, Prezes Oddziału we Wrocławiu
Na Wiceprzewodniczących Rady wybrano:
- panią Bożenę Dudzińską, Prezesa Oddziału w Jeleniej Górze
- pana Tadeusza Gołackiego, Prezesa Oddziału w Legnicy
- na Sekretarza Rady wybrano pana Władysława Zatora z Oddziału w Jeleniej Górze
- funkcję Rzecznika Prasowego powierzono pani Zofii Helwing z Oddziału we Wrocławiu
Członkami Rady zostali:
- Mieczysław Kiwka (Oddział Legnica) - Czesław Szczyglewski (Oddział Wrocław)
- Jerzy Orabczuk (Oddział Wałbrzych) - Stanisław Wołyński (Oddział Góra Śl.)
- Romuald Szendryk (Prezes Oddziału w Górze Śł.) - Władysław Zator (Oddział Jelenia Góra)

  W dniu 15 lutego 2007 r., na wyjazdowym posiedzeniu w Legnicy, wybrano Dolnośląską Radę Wojewódzką Związku Sybiraków na III kadencję, tj. na lata 2007 - 2010. W skład Rady wybrano:
- Przewodniczącym Rady został ponownie mgr inż. Jan Fenc, Prezes Oddziału we Wrocławiu
Na Wiceprzewodniczących Rady wybrano:
- panią Bożenę Dudzińską, Prezesa Oddziału w Jeleniej Górze
- pana Tadeusza Gołackiego, Prezesa Oddziału w Legnicy
- pana Stanisława Sznajdera, Prezesa Oddziału w Wałbrzychu
- Sekretarzem Rady, na posiedzeniu w dniu 17 maja 2007 r., wybrany został Jan Grabowski (Oddział Wrocław).
Członkami Rady zostali:
- Eugeniusz Chowański (Prezes Oddziału w Górze Śl.)
- Jerzy Orabczuk (Oddział Wałbrzych)
- Władysław Zator (Oddział Jelenia Góra)
- Stanisław Wołyński (Oddział Góra Śl.)
- Mieczysław Kiwka (Oddział Legnica)

W dniu 1 października 2010 r. na posiedzeniu we Wrocławiu wybrano nowe władze Dolnośląskiej Wojewódzkiej Rady na IV kadencję (2010-2013):

Przewodniczącym został Włodzimierz Kowalczyk (Oddział Wrocław),
Wiceprzewodniczącymi Bożena Dudzińska (Jelenia Góra) i Jadwiga Pichurska (Wałbrzych),
Sekretarzem Krystyna Jaśniewicz (Wrocław).

  Ponadto do Dolnośląskiej Rady dookoptowano Oddział Związku Sybiraków w Opolu.

28 czerwca 2018 r., podczas odbywającego się VIII Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Sybiraków w Rembertowie, Przewodniczący Włodzimierz Kowalczyk ogłosił zawieszenie działalności Dolnośląskiej Rady Wojewódzkiej Związku Sybiraków. Decyzja została podjęta po konsultacji ze wszystkimi członkami Rady.