Związek Sybiraków - Odział Wrocław
Tablica na budynku siedziby Zarządu Oddziału przy ul. Kazimierza Wielkiego 61/4 we Wrocławiu