Związek Sybiraków - Odział Wrocław
Tablica pamiątkowa w Kościele św. Teresy od Dzieciątka Jezus we Wrocławiu

Umieszczona nad wejściem tablica oddaje treść naszych myśli zawartych w innych napisach, a mianowicie:

"... Braciom i siostrom naszym poległym w bojach, zesłanym na Syberię, umieszczonym w więzieniach i łagrach.
Spraw Panie, aby obecne i przyszłe pokolenia zachowały pamięć o ofierze najwierniejszych synów Ojczyzny.
Matko Boska Katyńska, módl się za nami, aby naród nasz był mocny męczeńską ofiarą swych dzieci...".