Związek Sybiraków - Odział Wrocław
Monument Sybirackiego Znaku Pamięci w Licheniu

W sanktuarium Maryjnym w Licheniu w dniu 18 października 2001 roku, odbyła się piękna uroczystość odsłonięcia i poświęcenia Monumentu Sybirackiego Znaku Pamięci. Sanktuarium zajmuje powierzchnię ok. 25 ha. W jego centrum budowana jest okazała, niezwykłych rozmiarów gigantyczna Bazylika, której budowę rozpoczęto w 1994 roku, a której budowa wciąż trwa. Kamień węgielny z grobu św. Piotra z Rzymu, oraz akt erekcyjny wmurowano 26 maja 1995 roku a poświęcenia budującej się Bazyliki dokonał Ojciec Święty Jan Paweł II 7 czerwca 1999 roku.

Od dawna Sybiracy odczuwali potrzebę, aby w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej - Bolesnej Królowej Polski, znalazło się miejsce wotywne, przemieniające ofiarę ich męczeństwa. Wyobrażenia były skromne, jakiś surowy głaz ze stosowanym napisem. Lecz kiedy inicjator wzniesienia Znaku Pamięci oraz koordynator późniejszej budowy P. Marian Gajda - prezes Kola Związku Sybiraków z Kątów Wrocławskich, przybył do ks. Kustosza mgr Eugeniusza Makulskiego ze stosownym pismem, usłyszał słowa: "Sybirakom należy oddać większą część...", przyjmując tym samym naszą inicjatywę. Do inicjatywy wrocławskiej dołączyli zrzeszeni w Dolnośląskiej Wojewódzkiej Radzie Związku Sybiraków Sybiracy z Jeleniej Góry, Góry Śląskiej, Legnicy, Wałbrzycha, oraz Sybiracy z Oddziału Związku Sybiraków w Opolu. I tak zamiast surowego głazu powstał Monument projektu ks. Kustosza, o wysokości ok. 10 m usytuowany w wyjątkowo honorowym miejscu, przy zbiegu alejek wielkiego placu pielgrzymkowego, przed okazałą, budzącą wzruszenie Bazyliką Matki Bożej Licheńskiej.

W Monumencie najważniejszymi tablicami są:

Motto:
Jeśli zapomnę o nich
Ty Boże na niebie zapomnij o mnie

[A. Mickiewicz]

Wdzięczni Bogu za ocalenie i powrót
Z Nieludzkiej Ziemi-Sowieckiego piekła
pamięci zesłańców i ofiar
ku przestrodze przyszłych pokoleń

Obelisk ufundowali Sybiracy
z Dolnego Śląska i Opolszczyzny
Licheń 2001r.

W dniach 15-16 czerwca 2005r. odbyła się V Jubileuszowa Pielgrzymka Ogólnopolska, której organizatorem był Oddział Związku Sybiraków we Wrocławiu.
Z tej okazji wydany został informator pt.: "V JUBILEUSZOWA OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA SYBIRAKÓW DO SANKTUARIUM MARYJNEGO W LICHENIU W DNIACH 15-16 CZERWCA 2005 R." Każdego roku organizatorem pielgrzymki jest inny Oddział Dolnośląskiej Rady Wojewódzkiej.