Związek Sybiraków - Odział Wrocław
Izba Pamięci Sybiraków we Wrocławiu

Dzięki incjatywie Ojca Stanisława Golca, proboszcza parafii Matki Bożej Pocieszenia oraz kustosza Sanktuarium Golgoty Wschodu u Ojców Redemptorystów przy ul. Wittiga 10 we Wrocławiu, przy udziale Stowarzyszenia Dolnośląskiej Rodziny Katyńskiej, Związku Sybiraków Oddział we Wrocławiu oraz Sybiraków-Afrykańczyków z "Klubu pod Baobabem" na I piętrze kościoła p.w. Bożego Ciała powstała Izba Pamięci - małe muzeum gromadzące dokumenty i pamiątki świadcżące o martyrologii Polaków na Wschodzie. Jej otwarcie i poświęcenie nastąpiło 13 września 2003 roku z udziałem ks. prałata Zdzisława Peszkowskiego, Krajowego kapelana Rodzin Katyńskich na Wschodzie.

Gablota Dolnośląskiej Rodziny Katyńskiej

Izba Pamięci jest czynna:
w środy i piątki w godz. 16.30 - 19.00
w niedziele w godz. 10.00 - 13.00
ul. Wittiga 10

Dla szkół i Organizacji młodzieżowych - w dowolnym terminie, po uzgodnieniu z kustoszem Izby, panią Wiesławą Wadowską (tel. kom. 0601/300-466).

Gablota Sybiraków
Afrykańczyków

Dokumenty

Gablota Związku Sybiraków Oddział we Wrocławiu
Dokumenty


Dla pokazania pełnego obrazu historii z okresu 1939-56 zostały zaproszone również te organizacje kombatanckie, które w swej historii mają rozdział Martyrologię Wschodu i walkę o wolność i zachowanie polskości:

  1. Światowy Związek Armii Krajowej - Okręg Dolnośląski
  2. Ogólnopolski Związek Żołnierzy batalionów Chłopskich
  3. Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
  4. Związek Młodocianych Więźniów Politycznych "Jaworzniacy"
  5. Stowarzyszenie "Polaków spod Znaku Rodła"
  6. Dolnośląska Chorągiew Harcerstwa Polskiego, jako spodkobierczyni tradycji skautingu i Szarych Szeregów, w których widzimy naszych spadkobierców, przejmujących od nas dokumenty i pamiątki, by nieść przyszłym pokoleniom prawdę hystoryczną.

Gablota Narodowych Sił Zbrojnych

Gablota Batalionów Chłopskich

Dolnośląskiej Chorągwi
Harcerstwa Polskiego.

Celem Izby jest przekazanie prawdy historycznej, jak również podkreślenie patriotyzmu Polaków na przestrzeni wieków w walce o niepodległość Polski, oraz zachowanie w pamięci tego, co jest fundamentem: BÓG - HONOR - OJCZYZNA.