Związek Sybiraków - Odział Wrocław
Struktura Związku Sybiraków

  • Zarząd Główny (obejmuje zasięgiem działania całą Polskę)
  • Rady Wojewódzkie (obejmują teren województwa wg. nowego administracyjnego podziału Kraju)
  • Oddziały (obejmują najczęściej teren dawnego województwa sprzed reformy terytorialnej)
  • Koła (jednostki podległe Oddziałom)