Związek Sybiraków - Odział Wrocław
Koło w Wołowie

Aktualny Zarząd Koła:

  • Stanisław Kołodziej - Prezes
  • Janina Herbut - Sekretarz
  • Zofia Czarnecka - Skarbnik
  • Maria Barnat - Członek Zarządu
  • Kazimiera Zakrzewska - Członek Zarządu

    Komisja Rewizyjna:

  • Marian Michalski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  • Józef Czekajło - członek
  • Danuta Zatwardnicka - członek

Koło Terenowe w Wołowie aktywnie uczestniczy we wszystkich uroczystościach organizowanych na terenie naszego miasta i uroczystościach Związkowych. Co roku organizujemy spotkania noworoczne przy opłatku i odwiedzamy przed Bożym Narodzeniem naszych seniorów powyżej 80 roku życia.

Wydarzenia

20 września 2008 roku Gimnazjum Publiczne Nr 2 w Wołowie otrzymało imię "Sybiraków".

12 grudnia 2003 r. w czasie obchodów 75. rocznicy powstania Związku Sybiraków powołano Kapitułę Pamięci i Klub Wnuka Sybiraka.

11 listopada 2001 r. został poświęcony sztandar Koła Terenowego Związku Sybiraków w Wołowie.

W roku 2001 został zmieniony wygląd naszego pomnika poświęconego "TYM, KTÓRZY NIE WRÓCILI".


Znaki Pamięci

Sztandar Koła ZS w Wołowie.

Skwer Sybiraków oznaczony kamienną stelą z napisem w dniu 29 czerwca 2005 roku.

10 lutego 2007 roku na terenie Gimnazjum Publicznym nr 2 odsłonięto tablicę "Tym, którzy nie wrócili."