Związek Sybiraków - Odział Wrocław
Koło w Trzebnicy

Zarząd Koła:

  • Prezes: Lucjan Tać
  • Wiceprezes: Jerzy Szatkowski
  • Sekretarz: Stefan Czyżyński
  • członek: Anastazja Foryś

Komisja Rewizyjna:

  • Przewodniczący: Stanisław Klich
  • członek: Michał Darowski
  • członek: Marian Smolak

Rys historyczny

Koło zostało powołane 25.11.1991 r. Stan liczbowy po jego założeniu - 21 osób, na dzień 01.01.2004 - 61 członków.
Pierwszy Zarząd Koła w latach 1991 - 1994:

  • prezes: Władysław Dzięcioł
  • członek: Adam Broniewski
  • członek: Włądysław Zmora

Ważniejsze wydarzenia w historii Koła:

- obecny Zarząd ufundował Sztandar Koła,
- również obecny Zarząd umieścił tablicę pamiątkową w Bazylice św. Jadwigi w Trzebnicy.

Znaki Pamięci

Sztandar Koła. Ufundowany ze składek Sybiraków i sympatyków.


Granitowa tablica usytuowana po prawej stronie w kruchcie Bazyliki Św. Jadwigi. Została poświęcona 09 lutego 2001 roku.

Pomnik postawiony na placu naprzeciw wejścia do Bazyliki Św. Jadwigi. Jego intencje wyraża fragment napisu: "... Nigdy więcej Sybiru...". Został poświęcony 11 września 2004 roku.