Związek Sybiraków - Odział Wrocław
Koło w Strzelinie

Aktualny Zarząd Koła:

  • Zdzisław Charowski - Prezes
  • Zbigniew Amerek - wiceprezes
  • Walentyna Hanaj - sekretarz
  • Józefa Wyszyńska - skarbnik
  • Zofia Piątkowska - członke
  • Henryk Ślęzak - członek

Znaki Pamięci

W dniu 16 czerwca 1996 r. w Wiązowie (powiat Strzelin) nastąpiło uroczyste odsłonięcie i poświęcenie Tablicy Pamiątkowej poświęconej Sybirakom - tym, którzy nie wrócili z Sybirackiej tułaczki. Tablicę ufundowali Sybiracy Wiązowa; członkowie Koła Związku Sybiraków w Strzelinie.
Tablica Pamiątkowa wmurowana w Kościele Parafialnym w Wiązowie wykonana z czarnego marmuru zawiera napis "Tym, którzy nie wrócili z zesłania".
W uroczystości, rozpoczętej mszą św. odprawioną przez miejscowego ks. proboszcza, uczestniczyli zaproszeni goście z Oddziału Wojewódzkiego Związku Sybiraków oraz przedstawiciele miejscowych Władz Samorządowych i liczne grono Sybiraków.
Tablicą opiekują się miejscowi Sybiracy i młodzież szkolna.

Sztandar Koła ZS w Strzelinie. Wełna, haft, 100x100 cm. Wizerunek Matki Boskiej Sybiraków, wykonany w 1995 roku.

W kościele Podwyższenia Świętego Krzyża tablicę marmurową 55x40 cm wystawiło Koło ZS w roku 1995.

W 1994 roku w Biedrzychowie w kościele Św. Jana Chrzciciela witraż 1x3 m przedstawiający św. Rafała, Patrona Sybiraków, wystawiło własnym nakładem czterech sybiraków - członków Koła ZS w Strzelinie.