Związek Sybiraków - Odział Wrocław
Koło w Środzie Śląskiej

Od lewej siedzą:

 • Teresa Gala
 • Janina Banaś
 • prezes: Ryszard Ćwikliński
 • sekretarz: Maria Macudzińska
 • Maria Swacha
 • wiceprezes: Barbara Wesołowska

Od lewej stoją:

 • Tadeusz Oślizł
 • Gustaw Skibiński
 • członek: Bolesław Dul

Z szarfami biało-czerwonymi członkowie pocztu sztandarowego:

 • członek: Bronisław Tarnowski
 • Władysław Wołk

Aktulany Zarząd Koła

 • prezes: Ryszard Ćwikliński
 • wiceprezes: Barbara Wesołowska
 • sekretarz: Maria Macudzińska
 • skarbnik: Tadeusz Gala
 • członek: Józefa Dąbrowska
 • członek: Bolesław Dul
 • członek: Michał Podwin
 • członek: Bronisław Tarnowski

Skład Komisji Rewizyjnej:

 • przewodniczący: Mieczysław Boruk
 • członek: August Król
 • członek: Bronisława Grabas

Koło Sybiraków w Środzie Śląskiej powołano do życia na zebraniu organizacyjnym w lipcu 1989r.

Pierwszym prezesem Zarządu Koła wybrany został Zygmunt Jaworski, który pełnił te funkcję do czasu śmierci, tj. do 1995r.
Od 1996r. funkcje prezesa Koła pełnił Marian Swacha. W składzie Zarządu Koła aktualnie pracują: Tadeusz Czekierda, Ryszard Ćwikliński, Mieczysław Boruk, Maria Macudzińska, Ludwik Byczkowski i Gustaw Skibiński.

Koło zrzesza aktualnie 142 członków. Wszyscy członkowie posiadają uprawnienia kombatanckie.
Dziesięciu naszych członków uhonorowano "Krzyżem Sybiraka".

Koło czynnie uczestniczy w życiu całego Związku Sybiraków, a także w życiu społecznym i gospodarczym kraju i powiatu.
Od stycznia 2007 r. Koło umieszcza swoje artykuły w Gazecie Szkolnej.

Pamiętamy o przekazywaniu młodemu pokoleniu prawdy o "Golgocie Wschodu" oraz o pozostawieniu po sobie trwałych znaków pamięci.
W naszym wypadku jest to "Grób Symbol" ku pamięci ofiar reżimu komunistycznego w byłym Związku Radzieckim. Grób Symbol uroczyście poświęcił ks. proboszcz Stanisław Łobodziec w dniu 11 listopada 1997 r. i został przekazany młodzieży harcerskiej pod opiekę - odpowiednim aktem przekazania.

W dniu 27 sierpnia 2006 r. odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia obelisku z trzema tablicami poświęconymi Sybirakom oraz nadania placu, na którym znajduje się obelisk, nazwy Skweru Sybiraka. Obelisk wraz z tablicami został ufundowany przez Władze Miasta Środy Śląskiej z osobistym zaangażowaniem Burmistrza, p. Bogusława Krasuckiego i Przewodniczacego Rady Miejskiej, p. Waldemara Wawrzyńskiego. Projektantem obelisku i tablic jest architekt, p. Waldemar Paździor.
Odsłonięcia obelisku dokonali: mgr inż. Jan Fenc, Prezes Oddziału ZS we Wrocławiu oraz inż. Ryszard Ćwikliński, Prezes Koła ZS w Środzie Śląskiej. Obelisk poświęcił J.E. ks. arcybiskup Marian Gołębiewski, Metropolita Wrocławski.

Od kwietnia 2006 r. Koło posiada również sztandar wykonany przez siostry Klaryski z Ząbkowic Śląskich. Sztandar poświęcił ks. dziekan Jan Welor w kościele Podwyższenia Krzyża Św. w Środzie Śląskiej.

Koło posiada biuro, w którym pełnione są dyżury przez członków Zarządu Koła, w czasie dyżurów załatwiane są wszystkie sprawy, z którymi przychodzą do nas członkowie.

Tradycyjnie raz w roku organizowane są zebrania ogólne wszystkich członków. Na zebraniach tych informujemy o nowościach w przepisach, odpowiadamy na pytania, ustosunkowujemy się do wniosków itp. Na zebrania te zapraszamy Władze Lokalne i Oddziału Związku, które służą nam pomocą w wypełnianiu zadań statusowych.
Zadania Koła finansowane są z części składek członkowskich.
Nikt z Zarządu Koła nie pobiera żadnego wynagrodzenia za swą pracę.

Wiersz z uroczystości w Środzie Śląskiej autorstwa p. Marii Gałas - sympatyka Sybiraków.

O, Golgoto Wschodu

O, Ojczyzno Polsko w czymżeś zawiniła
Że Twe dzieci tak strasznie wojna doświadczyła
Zniewoliła, a wielu życia pozbawiła
Krew wylana dopiero wolność Im wróciła.

Z Zachodu i ze Wschodu mszczono się nad Nami
Chciano zniszczyć Nasz naród bośmy Polakami
Z ziemi ojców wyrwani pod nakazem wroga
Do tułaczki zmuszeni po syberyjskich drogach.

W masowych deportacjach, których cztery było
Ponad osiemset tysięcy zesłańców dom straciło
Wycieńczeni podróżą w bydlęcych wagonach
W mrozie, z głodu w barakach, nie jeden człowiek konał.

Zmarłe w wagonach dzieci na śnieg wyrzucano
Padłych z głodu, tyfusu, byle gdzie grzebano
Zmarłych członków rodzin groby są nieznane
I po całej Syberii tak gęsto rozsiane.

Ta nieludzka ziemia przekleństwem się stała
Bo każda rodzina tragedii doświadczała
Irkuck i Krasnojarsk - straszne miejsca zsyłki
A praca - wyrąb tajgi nadludzkim wysiłkiem.

Trwał ten ludzki dramat od roku do kilku lat
I tak się zdawało, że zapomniał o nich świat
Niektórzy w Kazachstanie kołchozy wybrali
Zaś mężczyźni do wojska często się zaciągali.

Rozłączeni z rodziną po świecie się tułali
Wielu padło w boju, inni męk doświadczali
Lecz wszyscy wierzyli, że wrócą do Polski
Modły o to wznosili do Boga, Matki Boskiej.

I choć przyszło zwycięstwo do domów nie wrócili
Bo przywódcy inne granice wyznaczyli
Tych co Sybir ominął rzezi doznawali
Bo podli Ukraińcy okropnie się znęcali.

W rozpaczy opuszczali domy, ojcowiznę
By jadąc na Zachód, osiąść w nowej Ojczyźnie.
Nim osiedli na stałe po świecie się szukali
I żyli w niepewności, gdyż Niemców się bali.

A gdy Niemcy uznali wreszcie nowe granice
Dopiero zaczęto tworzyć pewne już życie.
O, Golgoto Wschodu dla Polaków tak krwawa
Zadałaś los podobny jak Niemiec Warszawie.

W sercach, we wspomnieniach "Sybir" często wraca
Bo krzywdę tak bolesną niechętnie się przebacza.
Dziś pod jednym sztandarem Sybiracy stoją
Motto "Bóg - Honor - Ojczyzna" młodym zawierzają.

By Zesłańcom Sybiru pamięci dochować
Powstał skwer, a na nim tablica pamiątkowa,
Oddająca hołd ludziom nie mającym mogiły
By o Ich tragediach kamienie mówiły.

Ocaleni z Sybiru pamięci dochowali,
Sztandar - symbol zesłania też ufundowali,
Aby dla pokoleń wyznaczał mądre rady,
Że nigdy więcej wojny i ludzkiej zagłady.

18 września 2010 roku Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rakoszycach nadano imię "Sybiraków".