Związek Sybiraków - Odział Wrocław
Koło w Oleśnicy

Aktulany Zarząd Koła:

 • prezes: Genowefa Suwała
 • wiceprezes: Tadeusz Rasik-Rasiński
 • sekretarz: Mieczysław Wawra
 • skarbnik: Stanisław Mierzwa
 • członek: Janusz Wąsowski
 • Z-ca sekretarza: Anatol Gęsikowski
 • przewodniczący Kom. Rewizyjnej: Zenon Międrzycki
 • członek Kom.Rewizyjnej: Leon Mirecki
 • członek Kom.Rewizyjnej: Roman Koduczak

Liczba członków obecnie (stan na 04.04.2008 r.): 130.

Rys historyczny

Koło zostało założone z inicjatywy redaktor Urszuli Lubeckiej w maju 1989 roku.
Skład pierwszego Zarządu:

 • prezes: Józef Ogrodnik
 • wiceprezes: Roman Kaduczak
 • wiceprezes: Tadeusz Żyszkiewicz
 • sekretarz: Kazimierz Andrzejczuk
 • skarbnik: Stanisław Mierzwa
 • członkowie: Zdzisław Gerus, Michał Gielarowski, Janusz Wąsowski.

Od chwili powstania Kołem zarządzało czterech prezesów: Józef Ogrodnik (1989-1991), Janusz Wąsowski (1991-1998), Stanisław Mierzwa (1998-2002), Tadeusz Mirecki (2002-).
Liczba członków w dniu powstania: 21

Działalność Koła

Koło prowadzi szeroką działalność:

 • opieki nad ludźmi schorowanymi i w podeszłym wieku,
 • organizuje coroczne pielgrzymki do Częstochowy (w maju) i Lichenia (w czerwcu)
 • organizuje spotkania opłatkowe
 • wystawia Poczet Sztandarowy w uroczystościach lokalnych Miasta i Państwowych
 • bierze udział w pogrzebach członków Związku z pocztem i hymnem Sybiraków
 • współpracuje z władzami Powiatu, Miasta Oleśnica oraz okolicznymi Gminami i bratnimi Związkami Kombatantów
 • propaguje i rozpowszechnia w szkołach wiadomości o zesłaniach w czasie i po okupacji.
 • Współpraca polega na prowadzeniu prelekcji przez lektorów: p. Mieczysława Wawro i p. Wandę Siedlec oraz udział dzieci z programem artystycznym słowno-muzycznym w spotkaniach opłatkowych członków Związku Sybiraków.

Współpracujące szkoły

 • Szkoła Podstawowa nr 6 w Oleśnicy przy ul. Kleeberga,
 • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Oleśnicy przy ul. 11-go Listopada,
 • Szkoła Specjalna w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego 8.

Klub Wnuka Sybiraka

Powstał w styczniu 2003 r. i liczy obecnie 15 członków. Opiekę nad nim sprawuje członek Zarządu Janusz Wąsowski.
Współpraca Wnuka Sybiraka:

 • biorą czynny udział w zebraniach pomagając w pracach organizacyjnych i porządkowych,
 • uczestniczą w pielgrzymkach do Częstochowy i Lichenia,
 • niosą sztandar i wiązanki kwiatów w uroczystościach związanych ze świętami Związku, państwowymi i okolicznościowymi.

Kronika Koła

W Kole skrupulatnie prowadzona jest kronika, wypełniająca obecnie dwa tomy, z których pierwszy dokumentuje lata 1990-1999, drugi - wydarzenia od roku 2000 do obecnych. Od 1999 r. "Kroniką" zajmuje się Wanda Siedlec - sekretarz zarządu Koła.

Wydarzenia

Koło prowadzi bardzo otwarte działania integrujące Sybiraków ze społecznością Oleśnicy. Efektem dobrych stosunków na spotkania opłatkowo - noworoczne przybywają przedstawiciele władzy miejskiej i hierarchii kościelnej.

W czerwcu 2003 r. staraniem władz miasta i powiatu oraz Sybiraków powrócili z Uzbekistanu do Polski Włodzimierz Kameński z żoną. Zostali Oni życzliwie przyjęci przez władze Powiatu i Miasta, otrzymali mieszkanie i należne im zapomogi. Uroczyste powitanie odbyło się w sali Ślubów Urzędu Miasta w dniu 17 września 2003 r.

Burmistrz Miasta Oleśnica Jan Bronś zorganizował w dniu 06 czerwca 2007 roku Forum dla organizacji pozarządowych, podczas którego Koło Związku Sybiraków w Oleśnicy przygotowało stoisko z sybirackimi wydawnictwami, które cieszyło się dużym zainteresowaniem
Znaki Pamięci


Sztandar Koła poświęcony w 1994 r. na uroczystościach w Grójcu. Ufundowany ze składek członków Związku Sybiraków Koło Terenowe w Oleśnicy.


Tablica pamiątkowa usytuowana w kościele pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Oleśnicy przy ul. Wileńskiej, odsłonięta i poświęcona 18.06.1998 r. przez JE ks. H. Gulbinowicza. Tablica została ufundowana ze składek członków Związku Sybiraków Koło Terenowe w Oleśnicy.

Obelisk Sybiraków postawiony na placu przy kościele pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Oleśnicy przy ul. Wileńskiej, odsłonięty przez prezesa Zarządu Oddziału Związku Sybiraków we Wrocławiu i burmistrza Oleśnicy Jana Bronsia, poświęcony w dniu 11 listopada 2002 r. przez ks. prałata, kapelana WP Garnizonu Oleśnica, ppłk. Jana Sucheckiego. Ufundowany ze składek Sybiraków, burmistrza Oleśnicy i dotacji Zarządu Oddziału Sybiraków we Wrocławiu.

Pomnik Golgoty Wschodu umieszczony na placu przy kościele - Bazylice Mniejszej pw. Jana Apostoła i Ewangelisty w Oleśnicy przy ul. Wrocławskiej, odsłonięty i poświęcony dnia 17 września 2003 r. przez JE ks. biskupa Józefa Pazdura. Ufundowany ze składek mieszkańców Oleśnicy, Sybiraków oraz zakłady pracy.