Związek Sybiraków - Odział Wrocław
Koło w Obornikach Śląskich

Od lewej siedzą:

 • Elżbieta Kusztal - sekretarz
 • Romualda Miziołek - prezes
 • Genowefa Dedyńska - członek Zarządu
 • Janina Pikulska

Od lewej stoją:

 • Tomasz Rząsa
 • Walentyna Dąbrowska - skarbnik
 • Edward Wnęk - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Aktualny Zarząd Koła:

 • Romualda Miziołek - prezes
 • Elżbieta Kusztal - sekretarz
 • Walentyna Dąbrowska - skarbnik
 • Genowefa Dedyńska - członek

Komisja rewizyjna:

 • Edward Wnęk - przewodniczący
 • Janina Rasiek - członek
 • Teresa Szymańska - członek

Liczba członków obecnie : 75.

Rys historyczny

Związek Sybiraków - Koło w Obornikach Śląskich powstało z inicjatywy Pani Janiny Raszek.
W kwietniu 1989 r. został powołany pierwszy Zarząd w składzie:

 • prezes: Romualda Miziołek
 • wiceprezes: Stanisław Grabowicz
 • sekretarz: Elżbieta Kusztal
 • skarbnik: Janina Raszek

Liczba członków w dniu powstania: 120.


Działalność Koła

Wybrany Zarząd od pierwszych dni zajął się kompletowaniem dokumentów i załatwianiem uprawnień kombatanckich.

11 listopada 1995 r. Koło z dobrowolnych składek członków ufundowało tablicę pamiątkową pamięci Sybiraków, którzy pozostali na nieludzkiej ziemi. Tablicę umieszczono w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Obornikach Ślaskich, którą poświęcił ks. infułat Stanisław Turowski.

Z inicjatywy Koła Sybiraków i Związku Kombatantów zostało stworzone miejsce pamięci walki i męczeństwa Narodu Polskiego w postaci obeliska w Obornikach Śląskich, Wilczynie i Rościsławicach.

Członkowie Koła aktywnie uczestniczą w uroczystościach państwowych.

Współpracujące szkoły

 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Obornikach Śląskich przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Klub Wnuka Sybiraka

Klub Wnuka Sybiraka powstał w 2005 r.
Ilość wnuków - 30. Uczestniczą w naszych i państwowych uroczystościach.

Kronika Koła

Jest prowadzona od 1995 r. wspólnie przez cały Zarząd.

Znaki Pamięci

Sztandar Związku Sybiraków w Obornikach Śląskich został poświęcony w dniu 20 kwietnia 2008 roku przez ks. proboszcza Franciszka Jadamusa

Tablica Sybiracka umieszczona w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Obornikach Śląskich, poświecona w dniu 11 listopada 1995 roku przez ks. infułata Stanisława Turowskiego. Odsłonięta przez przedstawiciela Zarządu Głównego Tadeusza Kaklina Napis: "Modlitwą i chwilą skupienia uczcij pamięć naszych ojców i matek, braci i sióstr, któzy zginęli w łagrach i więzieniach Syberii..."

Obelisk w Obornikach Śląskich z tablicą pamiątkową poświęconą 03.05.1996 r. przez biskupa Tadeusza Pazdura z napisem: "Żołnierzom wszystkich frontów, żołnierzom podziemia, ofiarom obozów, łagrów i zsyłek Syberii"
Na zdjęciu warta harcerzy ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach Śląskich przy obelisku.

Obelisk z tablicą pamiątkową w Wilczynie Leśnym poświęconą dnia 11 listopada 2000 r. przez ks. Antoniego Kuczoka, odsłonięcia dokonał prezes Związku Kombatantów Henryk Sielicki. Napis na tablicy: "Żołnierzom wszystkich frontów, żołnierzom podziemia, ofiarom obozów, łagrów i zsyłek Syberii".

Obelisk z tablicą pamiątkową w Rościsławicach poświęconą 15 sierpnia 2001 r. przez ks. Ryszarda Tilozofa, odsłonięcia dokonał prezes Związku Kombatantów Henryk Sielicki. Napis na tablicy: "Żołnierzom wszystkich frontów, żołnierzom podziemia, ofiarom obozów,łagrów i zsyłek Syberii".