Związek Sybiraków - Odział Wrocław
Koło w Miliczu

Zarząd Koła:

 • Bronisław Wąsowicz - Prezes
 • Józef Wiśniowski - Wiceprezes
 • Edward Wąsowicz - Wiceprezes
 • Teresa Kużaj - Sekretarz
 • Jan Zakrzacki - Skarbnik
 • Bronisław Cijka - Członek Zarządu
 • Edward Baczkowski - Członek Zarządu
 • Mieczysław Brygider - Członek Zarządu
 • Franciszka Stefaniak - Przewodnicząca Kom. Rewizyjnej
 • Zofia Mikołajczyj - Członek Kom. Rewizyjnej
 • Stanisława Stępień - Członek Kom. Rewizyjnej

Opis wydarzeń

1. Poświęcenie Sztandaru Koła w dniu 17.12.1995 r. w koncelebrowanej Mszy św. w Kościele p.w. św. Andrzeja Boboli w Miliczu. Poświęcenia dokonał ks. proboszcz Kazimierz Kudrynski. Na uroczystości były poczty sztandarowe milickich organizacji. Przekazania sztandaru dla Koła dokonali: Tadeusz Kaklin - wiceprezes Zarządu Głównego, Jan Fenc - prezes Zarządu Oddziału we Wrocławiu i Bronisław Wąsowicz - prezes Koła w Miliczu. Na uroczystości byli obecni przedstawiciele organizacji kombatanckich, burmistrz Milicza i sympatycy Sybiraków.

2. Zamontowanie tablicy pamiątkowej z okazji 80-tej rocznicy Odzyskania Niepodległości w Kościele p.w. św. Andrzeja Boboli w Miliczu. Tablicę ufundował Związek Sybiraków wspólnie z Armią Krajową. Poświęcenia tablicy dokonał ks. proboszcz Kazimierz Kudrynski w listopadzie 1998 r.

Kronika Koła

Kronikę działalności Koła prowadzi prezes Bronisław Wąsowicz. Odnotowywane są w niej uroczystości organizowane przez Sybiraków oraz wspomnienia o zmarłych członkach.