Związek Sybiraków - Odział Wrocław
Koło w Kobierzycach

Zarząd Koła wybrany w lipcu 2002 r.:

 • prezes: Czesława Moraczewska
 • Z-ca Prezesa: Mieczysław Burzyński
 • skarbnik: Anna Hryniewicz
 • członek: Dariusz Muraczewski
 • przew. Kom. Rewizyjnej: Jadwiga Buda
 • Kom. Rewizyjna: Aniela Kaczmarz
 • Kom. Rewizyjna: Afreda Jakubowska

Rys historyczny

Związek Sybiraków – Koło w Kobierzycach powstało z inicjatywy p. Jarosława Grabowieckiego. W maju 1989 roku został powołany pierwszy Zarząd w składzie :

 • prezes: Jarosław Grabowiecki
 • wiceprezes: Jan Romaniuk
 • sekretarz: Weronika Grabowiecka
 • skarbnik: Weronika Szmigiel

Komisja Rewizyjna:

 • przewodniczący: Marian Sokół
 • członek: Marcin Zub

Wybrany Zarząd od pierwszych dni zajął się kompletowaniem dokumentów i załatwianiem uprawnień kombatanckich.
10.02.2002 r. Koło z dobrowolnych składek członków ufundowało tablicę pamiątkową, poświęconą pamięci Sybiraków, którzy pozostali na nieludzkiej ziemi. Tablicę umieszczono w Kościele p.w. Najświętszej Marii Panny Nieustającej Pomocy w Kobierzycach, poświęcił ją ksiądz proboszcz Zdzisław Chojecki. Przemówienie w imieniu wystawcy (Związku Sybiraków) wygłosił prezes – Jarosław Grabowiecki i ksiądz Jarosław Genibor.
Odsłonięcia dokonał Wójt Gminy Kobierzyce – Ryszard Pacholik.
Członkowie Koła aktywnie uczestniczą w uroczystościach państwowych i rocznicowych.
Zarząd ten przetrwał 13-letnią kadencję .

Działalność Koła

W ostatnich latach dzięki staraniom Zarządu Koła 48 członków zostało udekorowanych Honorową Odznaką Sybiraka, a 101 Sybiraczek i Sybiraków otrzymało Krzyż zesłańca Sybiru. Odznaczenia wręczane były w Gminnym Centrum Kultury w Kobierzycach z okazji różnych uroczystości państwowych.
Z inicjatywy nowej Prezes i Zarządu został wykonany Sztandar Koła Terenowego Sybiraków w Kobierzycach, który został poświęcony na uroczystej Mszy Św. w dniu 03.05.2004 r. w Kościele Parafialnym w Kobierzycach.


W 2002 r. Sybiracy z miejscowego Koła wystawili w kościele parafialnym Wniebowzięcia NMP granitową tablicę zadedykowaną "Sybirakom - ofiarom terroru...".
W 2005 r. wspólnym wysiłkiem Zarządu, członków koła i przy współudziale fundatorów z terenu gminy Kobierzyce został wykonany pamiątkowy Obelisk ku czci Sybiraków, który został poświęcony na uroczystej Mszy Św. w dniu 15.08.2005 r. na placu przed Kościołem Parafialnym w Kobierzycach.

W dniach 24 – 26 sierpnia członkowie koła i ich rodziny (wnuki Sybiraków) brali udział w trzydniowej pielgrzymce śladami Ojca Świętego do Krakowa, Łagiewniki, Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice i Oświęcim. Koszt wyjazdu w dużej części pokrył Wójt Gminy Kobierzyce w ramach wspierania działalności organizacji Kombatanckich. Wyjazd ten pozwolił na lepsze poznanie się rodzin Sybiraków i przyczynił się do zacieśnienia więzi potomków byłych zesłańców.
Na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kobierzycach znajduje się zakładka dotycząca działalności Koła Terenowego.

Przy Kole utworzono Klub Wnuka Sybiraka skupiający 74 członków.

W dniu 15 sierpnia 2007 roku podczas uroczystości Dnia Wojska Polskiego, sztandar Koła Związku Sybiraków w Kobierzycach został udekorowany "Odznaką Honorową Sybiraka". Dekoracji dokonał wiceprezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków we Wrocławiu Bolesław Filak oraz Wójt Gminy w Kobierzycach Ryszard Pacholik.