Związek Sybiraków - Odział Wrocław
Koło w Kątach Wrocławskich

Stoją od lewej:

 • Tadeusz Rudzki - wiceprezes
 • Marian Gajda - prezes
 • Mieczysław Łukasiewicz
 • Mieczysław Omłot

Siedzą od lewej:

 • Kazimiera Ferenc - wiceprezes
 • Maria Sołecka
 • Czesława Kozarowicz - członek

Akutalny skład Zarządu Koła

 • Marian Gajda - Prezes
 • Tadeusz Rudzki - Wicerprezes
 • Kazimierz Ferenc - Wiceprezes
 • Włodzimierz Żaczek - Skarbnik
 • Czesława Kozarowicz - członek
 • Jan Salwa - członek

Komisja Rewizyjna

 • Aleksandra Górecka - Przewodnicząca
 • Władysław Stefanienko - Wiceprzewodniczący
 • Maria Sobiecka - członek

Akutalny skład Zarządu Koła

Dane organizacyjne Koła

Pierwsza siedziba:
ul. Zwycięstwa 23, Kąty Wrocławskie
Pierwszy skład Zarządu:

 • Prezes Zygmunt Weszczek
 • Wiceprezes Tadeusz Rudzki
 • Sekretarz Zofia Sawicka
 • Skarbnik Michał Markowiec

Aktualna liczba członków: 66, w tym 12 wdów i wdowców [stan na 01.01.2007 r.].
Liczba członków posiadających legitymacje osoby represjonowanej: 47.
Skład i dane członków Zarządu wybranych w maju 2006 r.:

 1. Prezes: Marian Gajda - ur. 05.01.1931 r. w Szutowej, powiat jaworowski, woj. lwowskie, deportowany 10.02.1940 r. do Lesozawodu w obw. irkuckim, rej. tułuński. Powrót do Polski w czerwcu 1946 r. Jest członkiem Zarządu Oddziału we Wrocławiu oraz Zarządu Głównego Związku Sybiraków.
 2. Wiceprezes: Czesława Kozarowicz z d. Basztabin - ur. 09.08.1943 r., na zesłaniu w Bystrowce w obw. frunzeńskim w Kirgiskiej SRR. Powrót do Polski w czerwcu 1943 r.
 3. Wiceprezes: Kazimiera Ferenc z d. Żyła - ur. 15.10.1928 r. w Dębiance pow. i woj. lwowskie. Deportowana 10.02.1940 r. do Tułaja, rej i obw. swierdłowski. Do Polski wróciła w marcu 1946 r.
 4. Członek: Tadeusz Rudzki - ur. 01.04.1933 r. w Berezie Kartuskiej pow. prużański, woj. poleskie. Deportowany 10.02.1940 r. do specosady Zielonoborskiej w obw. wołogodzkim, rej. bożegodzki. Do Polski wrócił w marcu 1946 r.
 5. Członek: Mieczysław Okłot - ur. 18.02.1936 r. m. Krasne, pow. Skałat, woj. Tarnopol. Deportowany 10.02.1940 r. do m. Bystrowka w obw. frunzeńskim w Kirgistanie. Powrócił do Polski w czerwcu 1946 r.
 6. Skarbnik: Włodzimierz Żaczek - ur. 01.02.1946 r. m. Brusiana, rej. Suchoj Łag, obł. Swiedłowsk. Powrót do Polski 22.06.1946 r.

Rejon działania Koła Kąty Wrocławskie: miasto i gmina Kąty Wrocławskie oraz gmina Mietków.
Zarząd Koła pełni dyżury w każdą środę od godz. 9 do godz. 12 w Ratuszu Miasta w pok. nr 5.

Rys historyczny

 • Pierwsze legitymacje sybirackie wydano w 1991 r.
 • Pierwsze legitymacje z uprawnieniami kombatanckimi w ilości 5 szt. wydano w 1991 r.
 • Pierwszych pięć dyplomów MATKI POLKI wręczono w 1995 r.
 • Pierwsze legitymacje inwalidy wojennego (osoby represjonowanej) otrzymali czlonkowie w 1998 r.
 • Koło nasze posiada własny sztandar wykonany w 1997 r.
 • Koło wykonało tablicę upamiętniającą 60-tą rocznicę deportacji Polaków na Sybir w dn. 10.02.1940 r. i zamontowało ją w kościele parafialnym w Kątach Wrocławskich.
 • Prezes naszego Koła był inicjatorem i współorganizatorem budowy ZNAKU PAMIĘCI SYBIRU w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu Starym. Poświęcenie ZNAKU PAMIĘCI nastąpiło w 2001 r.

Koło posiada własny sztandar wykonany w 1997 r. przez Siostry Elżbietanki, poświęcony przez ks. Andrzeja Stefanów.

Wykonało tablicę upamiętniającą 60-tą rocznicę deportacji Polaków na Sybir zamontowaną w kościele parafialnym św. Piotra i Pawła w Kątach Wrocławskich z intencją zawierzenia Matce Boskiej zmarłych i żyjących Sybiraków. Odsłonięcia tablicy dokonał burmistrz Kątów Wrocławskich - Antoni Kopeć oraz Prezes Koła - Marian Gajda. Tablicę poświęcił proboszcz parafii, ks. Ryszard Reputała.