Związek Sybiraków - Odział Wrocław
Koło Wrocław-Stare Miasto

Aktualny Zarząd Koła:

Krystyna Jaśniewicz - Prezes

Zofia Makowska - Wiceprezes

Jerzy Frydel - Wiceprezes

Felicja Kuczewska - Skarbnik

Danuta Starostka-Zarzycka - Sekretarz

Helena Bagińska - Członek

Maria Jezierska - Członek


Edward Kruk - Przewodniczący
Komisji Historycznej

Lilla Zdanowicz- Członek Zarządu

Wojciech Zieliński - Członek Zarządu

Andrzej Łęczycki - Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Danuta Kurzeja - Członek
Komisji Rewizyjnej

Tadeusz Paryżak - Członek Komisji Rewizyjnej

Jerzy Frydel - Przewodniczący Komisji Charytatywnej

Maria Jezierska - członek

Ponadto:
Zespół ds. Współpracy ze szkołami:
- Zbigniew Rzyski
- Bogusław Bachmatiuk
- Andrzej Łęczycki

Koło zostało założone w lutym 1989 roku i obejmuje swym zasięgiem działania na terenie dzielnicy Starego Miasta we Wrocławiu. Powołany został Zarząd Koła w składzie: Prezes - Czesław Szczyglewski, Wiceprezesi: Krystyna Jaśniewicz i Jan Fenc, Sekretarz - Maria Rybka, Skarbnik: Stanisław Apanowicz a następnie Zofia Paryżak.

W 1989 roku Koło liczyło 658 osób, w 2004 r. - 403. W okresie od 1989 r. do 2004 r. zmarło 214 osób. Aktualnie (stan na 31.12.2008) Koło liczy 310 członków, w tym jedna osoba to żona Sybiraka, a dwie osoby to dzieci Sybiraka.

W kadencji lat 2002 - 2006:
Zarząd Koła:
1. Czesław Szczyglewski - Sekretarz
5. Zofia Paryżak - Prezes
2. Jan Fenc - Wiceprezes
3. Krystyna Jaśniewicz - Wiceprezes
4. Zofia Makowska - Skarbnik
Członkowie: Jerzy Frydel, Helena Rokita, Felicja Kuczewska, Alicja Klama, Danuta Starostka, Konstanty Wołosiak, Edward Kruk, Irena Telepka, Paweł Zworski.

Komisje:

 1. Rewizyjna w składzie:
  Andrzej Łęczycki - Przewodniczący
  Członkowie: Bogdan Bachmatiuk, [Adolf Jarosz], Alina Pańczuk
 2. Charytatywna - której przewodnictwo powierzono pani Danucie Starostka
 3. Historyczna - której przewodnictwo powierzono panu Edwardowi Krukowi
 4. Prawna - jednoosobowa pani Alicja Klama

Zarząd Koła organizuje coroczne plenarne zebranie członków Koła, na którym składa sprawozdanie ze swojej działalności, w tym również z finansowej. Zarząd Koła powołał między innymi Komisję Charytatywną, która wraz z członkami Zarządu sprawuje opiekę nad członkami koła, a w okresie Świąt Bożego Narodzenia odwiedza najstarsze osoby wręczając paczki świąteczne.

Zarząd Koła spotyka się na zebraniach w pierwszy czwartek miesiąca w Biurze Związku Sybiraków przy ul. Kazimierza Wielkiego 61/4 we Wrocławiu. Na zebraniu omawiane są problemy i zagadnienia wynikające z prac Komisji i członków Zarządu Koła, omawiane i nakreślane są zadania na najbliższy miesiąc.
W każdy czwartek w godzinach od 11 - do 14:30 członkowie Zarządu pełnią dyżury w Biurze Związku, udzielając zgłaszającym się członkom wszelkich informacji a w szczególności w sprawach uzyskania uprawnień osoby represjonowanej.

Członkowie Koła uczestniczą we wszystkich uroczystościach Sybirackich organizowanych na terenie Wrocławia, a wielu spełnia odpowiedzialne zadania w ich organizacji. Również wielu naszych członków pełni odpowiedzialne funkcje w Zarządzie Oddziału oraz w naczelnych władzach Związku:

 1. Jan Fenc - pełni funkcję:
  - Przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego Związku Sybiraków,
  - Przewodniczącego Dolnośląskiej Rady Wojewódzkiej Związku Sybiraków,
  - Prezesa Oddziału Związku Sybiraków we Wrocławiu
 2. Krystyna Jaśniewicz - pełni funkcję: - Przewodniczącej Sądu Koleżeńskiego Oddziału,
  - jest członkiem Komisji ds. Odznaczeń przy Oddziale Związku Sybiraków
 3. Zofia Paryżak jest członkiem Sądu Koleżeńskiego Oddziału oraz Zespołu ds. Odznaczeń
 4. Edward Kruk jest członkiem Zespołu ds. Historycznych Oddziału
 5. Andrzej Łęczycki- jest członkiem Redakcji SYBIRAKA WROCŁAWSKIEGO
 6. Danuta Starostka- jest członkiem Redakcji SYBIRAKA WROCŁAWSKIEGO

Również członkowie naszego Koła są członkami Koła w Dolnośląskiej Radzie Wojewódzkiej ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Wojewodzie Dolnośląskim:
- Jan Fenc - członek Prezydium Rady
- Czesław Szczyglewski - członek Rady

W uznaniu - członkowie naszego Koła zostali wyróżnieni 60 Honorowymi Odznakami Sybiraka, dwoma Krzyżami Oficerskimi Orderu Odrodzenia Polskie, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, dwoma Złotymi i dwoma Srebrnymi Krzyżami Zasługi oraz siedmioma Srebrnymi Medalami "Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej".

Współpraca ze szkołami

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 we Wrocławiu, ul. Piotra Skargi 29/31
Szkoła Podstawowa nr 73 we Wrocławiu, ul. Gliniana 7
Zespół Szkół Gminnych im. gen. Władysława Sikorskiego w Henrykowie

Współpraca polega na uczestnictwie młodzieży w uroczystościach organizowanych przez Sybiraków oraz przygotowywaniu przez nich programu artystycznego.

Klub Wnuka Sybiraka

W 2003 roku został powołany przy Kole - Klub Wnuków Sybiraka oraz zostało objęte opieką Koła - IX Liceum Ogólnokształcące z dyrekcją którego podpisano formalne Porozumienie o współpracy. Aktualnie Klub liczy 21 członków. Członkowie Klubu uczestniczą w uroczystościach sybirackich oraz Zebraniach Koła, i w poczcie sztandarowym.
Członek Klubu Maciej Kasprzak został wybrany do Komisji Rewizyjnej Koła na kadencję 2006-2010, a Jakub Tarnawa pomaga Skarbnikowi Koła przy zbieraniu składek członkowskich.
Odznaczenia członków koła:

 1. Krzyż Komandorski - 1 szt.
 2. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski - 2 szt.
 3. Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski - 1 szt.
 4. Złoty Krzyż Zasługi - 3 szt.
 5. Srebny Krzyż Zasługi - 2 szt.
 6. Krzyż Edukacji Narodowej - 2 szt.
 7. Medal "Pro memoria" - 3 szt.
 8. Honorowa Odznaka Sybiraka - 60 szt.
 9. Srebny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej - 7 szt.
 10. Krzyż Zesłańców Sybiru - 241 szt.

Znaki Pamięci

09 października 2008 r. przy Kaplicy Sybiraków w Bazylice Mniejszej p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu, została ustawiona TABLICA WOLNOSTAJĄCA z opisem elementów wystroju Kaplicy w językach: polskim, angielskim i niemieckim. Stojak tablicy posiada trzykomorowy pojemnik dla wykładania folderów w w/w trzech językach. Tablicę zrealizowało Koło Wrocław - Stare Miasto. (Zbigniew Rzyski).

13 kwietnia 2008 roku została odsłonięta i poświęcona Kaplica Zesłańców Sybiru w Bazylice Mniejszej. Poświęcenia dokonał Metropolita Wrocławski ksiądz Arcybiskup Marian Gołębiowski. Koło nie posiada własnych Znaków Pamięci, natomiast z upoważnienia Zarządu Oddziału Zarząd Koła opracował projekt tablicy sybirackiej, znalazł wykonawcę tablicy oraz nadzorował zarówno jej wykonanie, jak i wmurowanie w roku 2001 wewnątrz kościoła garnizonowego Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu (obecnie Bazylika Mniejsza). Tablicę w dniu 15 sierpnia 2001 roku poświęcił ks. prałata Wojciech Tokarz. Odsłonięcia dokonali: Prezes Koła Wrocław Stare Miasto Czesław Szczyglewski i Skarbnik Koła Zofia Paryżak. Prace te prowadził z wielkim zaangażowaniem kol. Zbigniew Rzyski. Kołu powierzono opiekę nad tą tablicą.
Ponadto członkowie Zarządu Koła byli:
- w zespole organizacyjnym budowy Pomnika Zesłańców Sybiru we Wrocławiu oraz współorganizatorami uroczystości jego odsłonięcia i poświęcenia w 2000 r.;
- współorganizatorami budowy Krzyża w kościele pw. Matki Bożej Pocieszenia we Wrocławiu w Sanktuarium Golgoty Wschodu.