Związek Sybiraków - Odział Wrocław
Koło Wrocław-Śródmieście

Na pierwszym organizacyjnym spotkaniu, w dniu 27 kwietnia 1989 roku, wyłoniono Zarząd w składzie: przewodniczący Ryszard Gaik, sekretarz Helena Kibiń i skarbnik Helena Wójcicka. Już w maju panią Wójcicką zastąpiła pani Honorata Kasperowicz, która pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego. Od 1998 roku prezesem Koła jest pan Czesław Steiner a sekretarzem pan Michał Hubacz.

Ilość członków rosła bardzo szybko i już w początkach lat 90. Koło liczyło 700 członków. Niestety, od paru już lat, wiek i zrujnowane zdrowie dziesiątkuje nasze szeregi i dziś Koło liczy 420 osób. W miarę naszych skromnych możliwości staramy się nieść pomoc, poradę, czasem również finansowe wsparcie tym, którym pomoc taka jest najbardziej potrzebna.

Plan pracy koła Wrocław Śródmieście na rok 2008

Z inicjatywy naszego Koła w kościele Ojców Redemptorystów przy ul. Wittiga we Wrocławiu, na ścianie tzw. Golgoty Wschodu, wmurowana została w roku 2001 tablica pamiątkowa z wizerunkiem św. Rafała Kalinowskiego, Patrona Sybiraków, a w roku 2002, wewnątrz kościoła, został umieszczony Znak Pamięci w kształcie Krzyża Sybiraka, z odciśniętymi dłońmi wrocławskich Sybiraków.

Te dwa Znaki Pamięci są szczególnie bliskie członkom naszego Koła i dlatego są one otaczane stałą naszą opieką.

 

 

 

 

 

 

 

17 stycznia 2003 roku, podczas corocznego spotkania opłatkowego, został powołany przy naszym Kole Klub Wnuka Sybiraka.


Dziś Klub Wnuka przy naszym Kole liczy już 54 członków.
Koło zawarło porozumienie o współpracy z 5-cioma szkołami, do których nasi członkowie są zapraszani na lekcje "żywej historii":

Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych - Wrocław ul. Worcella 3
Zespół Szkół nr 22 - Wrocław ul. Parkowa 18/28
Zespół Szkół nr 10, Liceum Ogólnokształcące nr 1 - Wrocław ul. Poniatowskiego 9
Zespół Szkół nr 15 - Wrocław ul. Chopina 9B
Zespół Szkół nr 9 - Wrocław ul. Krajewskiego 1
Prywatne Gimnazjum Salezjańskie im. św. Edyty Stein - Wrocław ul. Bolesława Prusa 78

Wybrany w 2006 r. skład Zarządu Koła:

 • prezes: Czesław Steiner
 • wiceprezes: Włodzimierz Kowalczyk
 • wiceprezes: Jerzy Michalski
 • sekretarz: Michał Hubacz
 • skarbnik: Honorata Kasperowicz
 • członek: Tadeusz Kubik
 • członek: Janina Liśkiewicz
 • członek: Jacek Malko
 • członek: Stanisław Napora
 • członek: Irena Urbanowicz
 • członek: Danuta Wojciechowska
 • członek: Helena Zakrzewska
 • członek: Roman Kapusta
 • przewodniczący Kom. Rewizyjnej: Henryk Kijak
 • członek Kom. Rewizyjnej: Elżbieta Jaszczyńska
 • członek Kom. Rewizyjnej: Eugenia Mroczyńska

Aktualny skład Zarządu Koła:

 • prezes: Stanisław Napora
 • wiceprezes: Wiesława Jędras
 • wiceprezes: Włodzimierz Kowalczyk
 • skarbnik: Irmina Napora
 • sekretarz: Janina Liśkiewicz
 • członek: Danuta Wojciechowska
 • członek: Tadeusz Kubik
 • członek: Edward Drużykowski
 • przewodniczący Kom. Rewizyjnej: Elżbieta Jaszczyńska
 • członek Kom. Rewizyjnej: Stanisław Gładyczka
 • członek Kom. Rewizyjnej: Helena Zakrzewska