Związek Sybiraków - Odział Wrocław
Koło Wrocław-Psie Pole

Zarząd Koła

Roman Janik - prezes

Romualda Wieligda-Czerepak - Wiceprezes


Teresa Matuszczak - Wiceprezes

Ryszard Janosz - Sekretarz

Halina Wasilewska - Skarbnik

Janina Śliwińska - księgowość

Weronika Gładzik - Członek

Halina Milczyńska - Członek

Barbara Smolińska - kronika Koła

Komisja Socjalna

Krystyna Lewandowska - Przewodnicząca

Weronika Gładzik - Członek

Janina Śliwińska - księgowość

Komisja Rewizyjna

Krystyan Lewandowska - Przewodnicząca

Wiesław Herter - Członek

Lidia Alchimowicz - Psyk - członek

Koło Związku Sybiraków Wrocław - Psie Pole powołano w kwietniu 1989 roku, głównymi organizatorami byli: Ferdynand Makowski, Romualda Weligda-Czerepak, Danuta Błądek, Eugenia Czyliewicz, Weronika Gładzik, Henryk Gołygowski i Mirosław Kłosowski.

Z wyżej wymienionych osób utworzono zarząd Koła na którego czele jako prezes stanął Ferdynand Makowski i pełni tą funkcję do dnia dzisiejszego, obowiązki sekretarza powierzono Henrykowi Gołygowskiemu.

Zarząd Koła na przestrzeni lat 1992-2004 stworzył metody pracy, które w pełni zaspakajają potrzeby członków Związku. W maju 1989 roku podjęto decyzję o dokumentacji ważniejszych wydarzeń z życia Koła. Gromadzone materiały posłużyły do stworzenia Kroniki Koła, której redaktorem został Henryk Gołygowski. Obecnie pozycja ta liczy trzy tomy i zawiera ważniejsze wydarzenia Koła i Oddziału uzupełnione dziesiątkami zdjęć z uroczystości, spotkań, odsłonięcia Pomnika Zesłańców Sybiru, Obchodów rocznic i świąt państwowych.
W konkursach kronik nasza była trzykrotnie nagradzana - dwa razy pierwsze miejsce raz drugie.

W ramach stałej współpracy z młodzieżą w celu uświadomienia przeżyć Zesłańców Sybiru pojęliśmy decyzję zorganizowania Klubu Wnuków Sybiraka. W dniu 22 maja 2004 roku w salce katechetycznej obok Pomnika Zesłańców Sybiru odbyło się uroczyste spotkanie z grupą młodzieży, której nadano członkowsko Klubu Wnuków Sybiraka. Udział w nim wzięli: Prezes Zarządu oddziału - Jan Fenc, Honorowy Prezes Oddziału - rzecznik prasowy Zofia Helwing, Prezes Koła Psie Pole Ferdynand Makowski, Ksiądz Prałat Wojciech Tokarz oraz cały skład osobowy Zarządu Koła, rodzice i dziadkowie.

 

Po powitaniu zebranych i krótkim wystąpieniu Prezesa Koła nastąpił uroczysty moment wręczenia wnukom Legitymacji Członkowskich i znaczków. Uroczystego rozdania dokonał Prezes Oddziału Jan Fenc w asyście Prezesa Koła Ferdynanda Makowskiego. Po zakończeniu spotkania złożono wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Zesłańców Sybiru.

 

Działalność Koła oparta jest o Statut Związku Sybiraków i działa w kierunku:
- przygotowania dokumentacji na uprawnienia kombatanckie i inwalidy wojennego,
- udzielania pomocy materialnej członkom Koła, co było szczególnie nasilone w 1997 roku w czasie powodzi,
- nawiązania ścisłej współpracy ze Szkołą Podstawową Nr8,
- objęcia patronatem Pomnika Zesłańców Sybiru,
- aktywny udział we wszystkich uroczystościach rocznicowych, świętach państwowych i kalendarzowych a szczególnie rocznic 17 września i 10 luty,
- objęto opieką i pomocą materialną młodzież pochodzenia polskiego, która rozpoczęła studia we Wrocławiu a może zamieszkuje na terenie byłego ZSRR,
- udzielania pomocy w repatryacji rodzin polskiego pochodzenia z Kazachstanu; bezpłatne mieszkania na osiedlu "Kresówka" (darczyńca lokali pani Zofia Teliga - Mertans)

Z początkowej liczby 507 członków Koła, obecny stan liczy 315.
W latach 1990 - 2004 uhonorowano odznaczeniami państwowymi 5 sybiraków a 78 otrzymało Krzyże Sybirackie.
Obecnie pracujemy nad przygotowaniem wniosków na oznaczenia państwowe Sybiraków - Krzyżem Zesłańców Sybiru.

Znaki Pamięci
W 1998 r. na cmentarzu parafialnym św. Jacka na osiedlu Swojczyce Eugenia Czyljewicz z grupą członków Koła zbudowała pomnik - masywny krzyż przyparty z boków betonowymi filarami. Na obiekcie znajduje się pięć tablic z wierszowanymi refleksjami, podpisanymi: "Miednoje - Morze Białe", "Katyń", "Charków", "Syberia - zesłanie 1939-1956", "Cherson - Białoruś".

Pamiątkowa Tablica w kościele pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus na Osobowicach we Wrocławiu.