Związek Sybiraków - Odział Wrocław
Koło Wrocław-Krzyki

Od lewej stoją:

 • Jolanta Juszkiewicz
 • Anatalia Pudło
 • Halina Mil
 • Kazimiera Szwarczyńska
 • wiceprezes: Alfons Mikuć
 • Halina Balcerak
 • Jan Grabowski
 • wiceprezes: Maria Balkowska-Damian
 • Wanda Arasimowicz
 • Jan Sosnowski

Siedzi:

 • prezes: Bolesław Filak

Aktualny skład Zarządu Koła:

 • Bolesław Filak - Prezes
 • Aflons Mikuć - Wiceprezes
 • Stanisława Goleszyńska - Wiceprezes
 • Danuta Tutak - Sekretarz
 • Halina Balcerak - Sekcja Składek
 • Maria Balkowska-Damian - Sekcja Składek
 • Wanda Arasimowicz - Sekcja Socjalna
 • Bolesław Cupryś - Sekcja Socjalna
 • Anatalia Pudło - Sekcja Socjalna
 • Halina Mil - Kronikarz Koła

Komisja Rewizyjna:

 • przewodnicząca: Bronisława Szulc
 • zastępca: Maria Szwarc
 • sekretarz: Zbigniew Pohl
 • członek: Leszek Przybyło
 • członek: Ryszard Tarnowski

Rys historyczny
Koło Wrocław - Krzyki ZS zostało powołane 06.10.1989 r. W maju 1990 r. skupiało ono 628 osób, a powiększając swe szeregi osiągnęło znaczny wzrost stanu osobowego i swego czasu liczyło nawet 1270 członków. Dzisiaj nasze Koło tworzy 653 Koleżanek i Kolegów.
Pierwszy Zarząd naszego Koła ukonstytuował się w dniu 07.12.1990 r. Jego skład przedstawiał się następująco:

 • prezes: Bolesław Filak
 • wiceprezes: Wacław Kamieński
 • wiceprezes: Bogdan Szelepin
 • wiceprezes: Tadeusz Kaklin
 • sekretarz: Włodzimierz Mielnik
 • skarbnik: Edyta Cieplińska
 • członek: Ryszard Tarnowski
 • członek: Stanisław Węgrzyn

Ze względu na ogrom pracy do wykonania przy Zarządzie pracowały 4 komisje:

Komisja Dokumentacyjna
Komisja Weryfikacyjna
Komisja Socjalna
Komisja Rewizyjna w składzie:
przewodnicząca: Barbara Herman
członek: Emilia Ożóg
członek: Irena Dronsejko

Współpraca ze szkołami
Członkowie Zarządu naszego Koła oprócz pracy i przedsięwzięć o charakterze integracyjnym i popularyzatorskim prowadzą też działalność edukacyjno - wychowawczą. Współpracujemy z nauczycielami, wychowawcami i dyrekcjami:

 • Szkoły Podstawowej nr 76 im. I Armii Wojska Polskiego (53-320 Wrocław, ul. Wandy 13),
 • Szkoły Podstawowej nr 61 im. Janusza Korczaka (53-025 Wrocław, ul. Skarbowców 8),
 • Szkoły Podstawowej nr 68 im. Tysiąclecia (53-445 Wrocław, ul. Szczęśliwa 1),
 • Gimnazjum nr 16 im. Andrzeja Waligórskiego (53-426 Wrocław, ul. Jemiołowa 57).

Uczniowie z tych szkół często uczestniczą w naszych sybirackich rocznicowych uroczystościach uświetniając je patriotycznymi programami artystycznymi. Młodzież angażuje się również w opiekę nad naszymi Znakami Pamięci. W szkołach zostały zorganizowane Kapituły Pamięci. Ożywiane i wzbogacane wspomnieniami lub prelekcjami członków naszego Zarządu stanowią one istotny element kształtowania świadomości historycznej młodych Polaków. Spotkania w szkołach odbywają się w miarę potrzeb szkół realizujących swoje programy dydaktyczne i zadania wychowawcze. Ze względu na marginalizowanie tematyki sybirackiej w programach nauczania nasze edukacyjne spotkania z młodzieżą mają więc charakter okolicznościowy czy okazjonalny. Często i to nie tylko do w/w placówek przedstawiciele naszego Koła są zapraszani w charakterze gości honorowych na różnorodne uroczystości szkolne. W spotkaniach z młodzieżą najczęściej biorą udział pionierzy i organizatorzy odrodzonego Związku i aktywiści naszego Koła: kol. Zofia Helwing i kol. Bolesław Filak, a także Wanda Arasimowicz, Anatalia Pudło i Jolanta Juszkiewicz.

Klub Wnuka Sybiraka
Zarząd Koła powołał Klub Wnuka Sybiraka. Na uroczystym spotkaniu w dniu 22.05.2004 r. wręczono legitymacje i odznaki pierwszym 12 członkom. Obecnie Klub liczy 52 osoby. Wnukowie często uczestniczą w uroczystycz okolicznościowych spotkaniach w naszym Kole. W swoich środowiskach utrwalają pamięć sybirackiego doświadczenia naszego narodu.Tablica pamiątkowa na budynku Polskiego Radia we Wrocławiu

Anna Juszkiewicz, studentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej na Wydziale Nauk Społecznych i Dziennikarstwa, napisała pod kierunkiem prof. dr hab. B. J. Albina wysoko ocenioną pracę licencjacką pt. "Kierunek Kazachstan. Przesiedlenia ludności polskiej do ZSRR". W czasie pracy nad tym tematem na seminariach zapoznawała promotora oraz koleżanki i kolegów z problematyką sybiracką oraz działalnością ZS. Praca zostałą obroniona w czerwcu 2006 r.
Przed Zarządem Koła wciąż stoi zadanie przygotowania wnuków do przejęcia i przechowania pamięci sybirackiej gehenny naszego narodu.

Kronika Koła
Koło Wrocław - Krzyki ma swoją kronikę, która dokumentuje działalność naszej społeczności. Kronikę z talentem i pracowicie prowadzi od 15.01.1989 r. kol. Halina Mil.

Znaki Pamięci
Staraniem działaczy Koła Krzyki powstały dwa Znaki Pamięci:

17.09.1995 r. zostałą odsłonięta tablica pamiątkowa na budynku Polskiego Radia we Wrocławiu,
18.09.2004 r. w Kościele p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Sanktuarium Golgoty Wschodu przy ul. Wittiga 10 została odsłonięta granitowa tablica poświęcona gen. Władysławowi Sikorskiemu.

Odznaczenia członków Koła Wrocław - Krzyki wg stanu na dzień 11.11.2006 r.

 • Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski - 2 osoby
 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski - 5 osób
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski - 7 osób
 • Złoty Krzyż Zasługi - 22 osoby
 • Srebrny Krzyż Zasługi - 23 osoby
 • Brązowy Krzyż Zasługi - 4 osoby
 • Medal PRO MEMORIA - 8 osób
 • Honorowa Odznaka Sybiraka
  - dla nie sybiraków - 75 osób (w tym 22 księży)
  - nadana Sybirakom - 1 030 osób
  - zbiorowa nadana instytucjom i Wojsku - 3 odznaki
  - dekoracja sztandarów Kół - 8
 • Srebrny medal "Opiekuna miejsc pamięci narodowej" - 30 osób
 • dekoracja sztandaru Oddziału:
  - Honorowa Odznaka Sybiraka
  - Medal Batalionów Chłopskich
  - Medal PRO MEMORIA