Związek Sybiraków - Odział Wrocław
Koło Wrocław-Fabryczna

Siedzą od lewej:

 • Otylia Sych - członek Zarządu
 • Lucyna Zgłobicka-Węcławska - Wiceprezes
 • Zofia Daniszewska - Prezes
 • Danuta Zawko - członek Zarządu
 • Teresa Wójcicka - Skarbnik

Stoją od lewej:

 • Stanisław Zgłobicki - członek Komisji Rewizyjnej
 • Anatol Sienkiewicz - członek Zarządu
 • Barbara Kraszewska - Sekretarz
 • Fryderyk Lebica - członek Komisji Rewizyjnej
 • Jadwiga Nowakowska - członek Zarządu
 • Włodzimierz Łukowicz - II Wiceprezes
 • Bogusława Chojenta - członek Zarządu
 • Piotra Szyry - członek Zarządu
 • Maria Kasprzak - II sekretarz

Aktualny skład Zarządu Koła:

 • Zofa Daniszewska - Prezes
 • Lucyna Zgłobicka - Węcławska - Wiceprezes
 • Barbara Kraszewska - Sekretarz
 • Edmund Studziński - Sekretarz
 • Teresa Wójcicka - Skarbnik
 • Danuta Zawko - Konsultant d/s Sybiraków
 • Bogusław Chojenta - Przewodniczący Komisji Socjalnej
 • Jadwiga Nowakowska - Przyjmowanie składek
 • Otylia Sych - przyjmowanie składek, członek Komisja Socjalnej
 • Stanisława Szarycz - członek Komisji Socjalnej

Komisja Rewizyjna:

 • Janina Ilinicka - Przewodnicząca
 • Maria Kasprzak - członek
 • Stanisław Zgłobicki - członek

  Zebrania Zarządu Koła - raz w miesiącu w poniedziałek, po pierwszym wtorku miesiąca.

 1. Koło zostało powołane 24.04.1989 r. Zarejestrowanych zostało 1187 osób, stan Koła na dzień 31.12.2003 r. wynosił 850 członków, aktualnie Koło liczy 558 członków.

  Skład pierwszego Zarządu Koła:

  • Danuta Lubieniecka - prezes
  • Irena Bagińska - wiceprezes
  • Stanisław Błoński - wiceprezes
  • Maria Kasprzak - sekretarz
  • Teresa Wójcicka - skarbnik
  • Teofil Mikulski - członek
  • Stanisława Wąsik - członek

 2. Kolejnymi prezesami byli: Janusz Seredyński (1991-1994), Stanisław Owoc (1944-2002), Danuta Zawko (2002-2006).
  Największym i najdonioślejszym wydarzeniem i sukcesem Koła Wrocław - Fabryczna, mającym znaczenie dla całego Związku Sybiraków było przeciwstawienie się oderwaniu od struktury krajowego Związku Sybiraków. Wśród grona działaczy, tzw. "Dwunastka", swoją odezwą powstrzymała rozpad Związku. W składzie "Dwunastki" aż 7 osób pochodziło z koła Wrocław - Fabryczna. Byli to: Helena Brania, Antonina Duchań, Eugenia Kacprzyńska, Wiesław Kacprzyński, Teofil Mikulski, Irena Walowska, Danuta Zawko.
 3. tablica pamiątkowaW 1991 r. powołana została Komisja Weryfikacyjna ds. Uprawnień Kombatanckich. Do 2006 r. zweryfikowała ona 1170 wniosków. Skład Komisji: Irena Walowska, Danuta Zawko i Helena Brania.
 4. Ważnym wydarzeniem było uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej w kościele pw. św. Elżbiety przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu.
 5. Z uwagi na dużą liczebność Koła, a tym około 10% osób w wieku ponad 80 lat, koniecznym było odwiedzanie ich w domach i szpitalach, zanoszenie bonów towarowych i paczek odzieżowych oraz żywnościowych, a także udzielanie pomocy koleżeńskiej i wsparcia psychicznego.
 6. Koło Wrocław - Fabryczna czynnie włączyło się do prac organizowanych przez Kapelana Sybiraków ks. Franciszka Głoda - kolonii letnich dla dzieci z Ukrainy, Białorusi i Litwy. Organizowane było zwiedzanie Wrocławia, wspólne msze święte, ogniska. Ponadto Sybiracy zrobili indywidualne prezenty dla dzieci. Szczególny wkład pracy wniósł kolega Wiesław Kasprzycki i jego rodzina: załatwili badania stopnia napromieniowania wszystkim dzieciom (wiele z nich pochodziło z okolic Czarnobyla). Badania oraz badania krwi dzieci zabrały ze sobą.
 7. Zorganizowany przez Związek Sybiraków Oddział Wrocław "I Zjazd Wychowanków Sybirackich Domów Dziecka w latach 1940-1946" odbył się w dniach 15-17.09.1992 r. W Zjeździe wzięło udział 400 uczestników oraz zaproszeni goście. W organizowaniu tego Zjazdu nasze Koło przyjęło na siebie 90% pracy w obsłudze: 4 hoteli, dyżury na dworcach kolejowych, punkty informacyjne (zbieranie informacji, kto w jakim Domu Dziecka przebywał). Wydatnej pomocy udzieliło nam wojsko. Dużym wkładem pracy wykazali się: Danuta Zawko, Teresa Wójcicka, Zygmunt Królikowski, Irena Walowska, Danuta Lubieniecka, Wiesław Kacprzyński, Genowefa Pozorska, Bolesław Włodarczyk.
 8. W czasie ferii zimowych w 1993 r. odbył się "Bal Wnuków Sybiraków" z udziałem 150 dzieci ze wszystkich wrocławskich Kół. Imprezę przygotowało i ufundowało Koło Wrocław - Fabryczna.
 9. Zarząd Koła nawiązał współpracę ze szkołami: Liceum Nr 1 i 2 w Jelczu - Laskowicach, Szkołą Podstawową w Żernikach Wrocławskich, Zespołem Szkół nr 3 przy ul. Szkockiej we Wrocławiu, Szkołą Podstawową nr 37 przy ul. Sarbinowskiej we Wrocławiu oraz Szkołą Nr 8 na Kowalach. Członkowie Zarządu prowadzą lekcje historii w tych szkołach. Tematem są zesłańcze losy Polaków na terenie byłego ZSRR. Inicjatorem nawiązania współpracy był ówczesny prezes Koła - Stanisław Owoc.
 10. Koło organizuje każdego roku spotkanie opłatkowe z udziałem wszystkich chętnych (zwykle 130-150 osób). W spotkaniach tych uczestniczy zawsze młodzież z wymienionych wyżej szkół - zwykle jest to grupa 20-30 dzieci z wychowawcami.
 11. Każdego roku organizowane są pielgrzymki do Częstochowy i Lichenia. Pierwszym śladem Sybiraków jest ufundowana przez Koło Wrocław - Fabryczna Tablica Dziękczynna w Bazylice Licheńskiej.
 12. Oprócz wyżej wymienionych, były także organizowane każdego roku, zwykle dwie kilkudniowe wycieczki, połączone również z pielgrzymkami. I tak zorganizowano wyjazdy:
  - Wadowice, Zakopane, Kalwaria Zebrzydowska, Ludźmierz
  - Bardo, Karpacz, Duszniki
  - Krzeszów, Karpacz, Bierutowice
  - Piekary Śląskie, Góra św. Anny
  - Kalwaria Pacławska, Łańcut, Przemyśl, Jugowice
  Średnio w każdej pielgrzymce uczestniczyło około 10-15 dzieci z wychowawcami z zaprzyjaźnionych szkół.
 13. Oprócz tych wyjazdów Koło Wrocław - Fabryczna wystawiło poczet sztandarowy na uroczystości w Warszawie w czasie pielgrzymki Ojca Świętego w czerwcu 1999 r. Poczet sztandarowy reprezentował cały Oddział Związku Sybiraków we Wrocławiu. Koło wielokrotnie wystawiało poczet sztandarowy, m.in. na poświęceniu Pomnika Zesłańców Sybiru we Wrocławiu w 2000 r.
 14. Została założona i wyprowadzona na bieżąco od początku, tj. od 1989 r. Kronika Koła. Dokonała tego koleżanka Lucyna Zgłobicka - Węcławska.
 15. Kwaterą nr 120 na Cmentarzu Osobowickim opiekuje się, od 1997 r., Zofia Daniszewska. Są tam pochowani Żołnierze Armii Krajowej, straceni przez komunistyczne władze. Obecnie opieka polega głownie na wystroju Cmentarza na dzień Wszystkich Świętych, 3 maja, 11 listopada i święta kościelne, a także na posprzątaniu po tych uroczystościach.
 16. Koło opiekuję się pomnikiem w Jelczu-Laskowicach.
 17. Członek Zarządu Koło Wrocław - Fabryczna, Zofia Daniszewska, zainicjowała i była współorganizatorką Stowarzyszenia "Klub pod Baobabem" we Wrocławiu. Pełni tam funkcję sekretarza. Współorganizowała dziewięć Zjazdów Sybiraków - "Afrykańczyków". (Zjazdy są zawsze trzydniowe, z udziałem 200 osób, a Zjazd Światowy z udziałem prawie 500 osób).