Związek Sybiraków - Odział Wrocław
Koło w Brzegu Dolnym

Zarząd Koła w Brzegu Dolnym:

 • wiceprezes: Władysław Cholewa - siedzący w środku
 • prezes: Zdzisław Jamborski - pierwszy od prawej (stojący)
 • skarbnik: Halina Dubowska - druga od prawej (stojąca)
 • członek: Maria Zaremba
 • członek: Henryka Kubicka
 • członek: Kazimiera Kołodziej
 • sekretarz: Tadeusz Kwolik

Komisja Rewizyjna:

 • przewodnicząca: Zofia Myszkowska - pierwsza od prawej (siedząca)
 • członek: Władysław Wróblewski
 • członek: Alojzy Krzaczkowski

Komisja Socjalna:

 • przewodnicząca: Maria Zaremba - Rygier
 • członek: Henryka Kubicka
 • członek: Kazimiera Kołodziej

Rys historyczny

Geneza Koła Związku Sybiraków w Brzegu Dolnym sięga roku 1989. W tym samym roku powstało Koło Związku Sybiraków w Wołowie, do którego przystąpili Sybiracy z trzech gmin: Wołów, Wińsko i Brzeg Dolny.
Dnia 10 lutego 1991 roku zostało zwołane Walne Zgromadzenie Sybiraków w Brzegu Dolnym, na którym zdecydowano o utworzeniu dolnobrzeskiego Koła Związku Sybiraków. Powodem decyzji była duża liczba (99 osób) Sybiraków mieszkająca w Brzegu Dolnym. Wybrano wówczas władze w składzie: przewodnicząca Pani Anna Górczyn, zastępca Pan Władysław Cholewa.
Od chwili powstania w 1991 roku do dziś do Koła należało 220 osób. Obecnie Koło liczy 131 członków.
W ciągu 16 lat działalności Koło może pochwalić się wieloma osiągnięciami. Dnia 26 września 1993 roku została wmontowana tablica pamiątkowa poświęcona wszystkim Sybirakom, którzy nie dożyli Wolnej Polski.
Znaki pamięci
W Kościele Parafialnym p.w. Chrystusa Króla w Brzegu Dolnym został postawiony 21 listopada 1999 roku Pomnik - Ołtarz Matki Boskiej Ostrobramskiej, ufundowany przez Związek Sybiraków oraz ludzi dobrej woli. Autor obrazu w ołtarzu artysta plastyk J. Kulig z Wrocławia.

Z lewej strony Ołtarza znajdują się tabliczki z nazwami miejscowości, z których zostaliśmy deportowani, a po stronie prawej się tabliczki z nazwami miejscowości, w których nas osiedlono.

Obok Ołtarza została wmurowana granitowa Tablica z nazwiskami najhojniejszych ofiarodawców.

Witraż oraz tablica pamiątkowa zostały poświęcone 24.09.2006 r. z okazji Dnia Sybiraka. Uroczystą koncelebrowaną Mszę Św. prowadzili gość honorowy ks. prałat Zdzisław Peszkowski - kapelan rodzin katyńskich i wszystkich zesłańców na Sybir, proboszcz parafii ks. prałat Jan Kwasik oraz ks. Roman Cały - mieszkaniec naszego miasta, pełniący obecnie służbę duszpasterską na terenie Kazachstanu. We Mszy Św. uczestniczyli przedstawiciele władz powiatowych, gminnych oraz Związku Sybiraków. Z wielką radością członkowie Koła gościli na uroczystości również uczniów dolnobrzeskich szkół. Harcerze kolejny raz pełnili wartę honorową przy Ołtarzu Matki Boskiej Ostrobramskiej.

Równocześnie z Ołtarzem został wykonany Krzyż Misyjny i postawiony przez kościołem. Na nim została umieszczona tabliczka z napisem: "Zjednoczeni drogą krzyżową przebytych deportacji, dziękujemy Bogu za ocalenie i powrót do Polski."