Związek Sybiraków - Odział Wrocław
Hymn Sybiraków

Słowa: Marian Jonkajtys
Muzyka: Czesław Majewski

Z miast kresowych, wschodnich osad i wsi,
Z rezydencji, białych dworków i chat
Myśmy wciąż do Niepodległej szli,
Szli z uporem ponad dwieście lat !

Wydłużyli drogę carscy kaci,
Przez Syberię wiódł najkrótszy szlak
I w kajdanach szli konfederaci
Mogiłami znacząc polski trakt ....

W Insurekcji Kościuszkowskiej, z powstań dwóch
Szkól, barykad Warszawy i Łodzi
Konradowski unosił się duch
I nam w marszu do Polski przewodził.

A myśmy szli i szli - dziesiątkowani
Przez tajgę, stepy - plątaniną dróg
A myśmy szli i szli i szli - niepokonani
Aż "Cud nad Wisłą" darował nam Bóg !

Z miast kresowych, wschodnich osad i wsi,
Szkół, urzędów i kamienic i chat:
Myśmy znów do Niepodległej szli
Jak z zaboru, sprzed dwudziestu lat.

Bo od września, od siedemnastego
Dłuższą drogą znów szedł każdy z nas:
Przez lód spod bieguna północnego,
Przez Łubiankę, przez Katyński Las !

Na Nieludzkiej Ziemi znowu polski trakt,
Wyznaczyły bezimienne Krzyże ....
Nie zatrzymał nas czerwony kat,
Bo przed nami Polska - coraz bliżej !

I myśmy szli i szli - dziesiątkowani
Choć zdradą pragnął nas podzielić wróg ...
I przez Ludową przeszliśmy - niepokonani
Aż Wolną Polskę raczył wrócić Bóg !!!