Związek Sybiraków - Odział Wrocław
Kwiecień - miesiąc Pamięci Golgoty Wschodu

W kwietniu - miesiącu Pamięci Narodowej - po raz pierwszy we Wrocławiu, odbyła się uroczystość pamięci Golgoty Wschodu, na wzór organizowanego corocznie we wrześniu, w Białymstoku, marszu Żywej Pamięci Sybiru. Uroczystość, której organizatorem był Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz z udziałem Zarządu Oddziału Związku Sybiraków we Wrocławiu, miała na celu przypomnienie społeczeństwu, a zwłaszcza młodzieży, o wydarzeniach historycznych, związanych z martyrologią Polaków na Wschodzie. Odtąd uroczystość ta będzie organizowana we Wrocławiu co 2 lata.

Uroczystości rozpoczęły się modlitwą w Bazylice Mniejszej oraz zwiedzeniem restaurowanej sybirackiej kaplicy p.w. św. Rafała Kalinowskiego.

Po modlitwie uformował się pochód, na czele którego kroczyły dwie orkiestry (wojskowa i policyjna) oraz kompania honorowa WP


a dalej poczty sztandarowe Zarządu Głównego, Oddziałów i Kół Związku Sybiraków, organizacji kombatanckich i szkół, a za nimi wnukowie sybiraków, członkowie Zarządu Głównego, Prezesi Oddziałów, zaproszeni goście, młodzież szkolna i harcerska, oraz naturalnie dolnośląscy Sybiracy.


Przy pięknej, słonecznej pogodzie pochód przemaszerował ulicami Wrocławia pod pomnik Zesłańców Sybiru na Skwerze Sybiraka, zbudowany i poświęcony w 2000 roku przez ks. Henryka kardynała Gulbinowicza, pod przewodnictwem którego odprawiona została Msza św., w asyście kapelanów Sybiraków i z pełnym ceremoniałem wojskowym.


Wzruszające słowa skierował do zgromadzonych w homilii o. Stanisław Golec, kustosz Sanktuarium Golgoty Wschodu we Wrocławiu. Po Apelu Poległych i Zamęczonych na Nieludzkiej Ziemi i salwie honorowej, złożono pod pomnikiem wieńce i wiązanki kwiatów.

W przeddzień uroczystości odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Związku Sybiraków, na którym podjęto uchwałę o organizowaniu we Wrocławiu Miesiąca Pamięci Golgoty Wschodu co dwa lata. Po południu uczestnicy posiedzenia zwiedzili Izbę Pamięci w Sanktuarium Golgoty Wschodu przy ul. Wittiga.