Związek Sybiraków - Odział Wrocław
Kwiecień miesiąc pamięci Golgoty Wschodu 21 kwietnia 2017 roku.