Związek Sybiraków - Odział Wrocław
Kwiecień Miesiąc Pamięci Golgoty Wschodu w dniu 17 kwietnia 2015 roku.
7