Związek Sybiraków - Odział Wrocław
Kwiecień Miesiąc Pamięci Golgoty Wschodu w dniu 16 kwietnia 2015 roku.
7