Związek Sybiraków - Odział Wrocław
Poświęcenie Kaplicy w Jugowicach 09 listopada 2016 roku.